Náhon nad Papírnou – úprava části stávajícího náhonu