Financování projektu

Projekt financují prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu České republiky a Dolnorakouské zemské vlády za spoluúčasti projektových partnerů.

Celkové náklady projektu činí 1 752 950 eur.

Podíl z rozpočtu ERDF činí 84 %, příspěvek státního rozpočtu ČR 4,86 % a příspěvky partnerů projektu 11,14 % z celkové částky.