O projektu

M00235 Společná opatření v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji
Termín realizace: 10/2012 – 12/2014.

Projekt byl úspěšně dokončen jak ve své studijní, tak i realizační části.