Oddělení vodního hospodářství úřadu Zemské vlády Dolního Rakouska

Oddělení vodního hospodářství úřadu Zemské vlády Dolního Rakouska je hlavní přeshraniční partner.