Projektoví partneři

Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p. je Vedoucím partnerem projektu. Pro zvýšení efektivity přeshraniční spolupráce musí veškeré projekty uplatňovat princip Vedoucího partnera (Lead partnera). V jeho rámci existují mezi Vedoucím partnerem a ostatními projektovými partnery jasně definované a rozdělené úkoly, stejně jako je stanovena odpovědnost za přípravu, realizaci, financování a kontrolu jednotlivých aktivit.

Oddělení vodního hospodářství úřadu Zemské vlády Dolního Rakouska je hlavní přeshraniční partner.

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung / Gruppe Wasser je jedním z projektových partnerů projektu.

Strategičtí partneři projektu jsou:

Jihomoravský kraj
Správa národního parku Podyjí
Nationalpark Thayatal