Realizační část

1) Pilotní ověření některých opatření k zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Vranov – použití mobilního zařízení - provzdušňování vodního sloupce a sběr biomasy.
2) Technická opatření ke snížení dopadu havarijního znečištění vodní nádrže Vranov – vybudování havarijních profilů v Podhradí n. Dyjí na řece Dyji a u Koberova jezu na Želetavce.
3) Doplnění sítě měrných stanic v řešené oblasti o chybějících 5 měřících profilů s přenosem nových dat do stávající sítě a databáze.
4) Pilotní ověření biologického potenciálu umělých bočních ramen řeky Dyje – úprava části stávajícího náhonu tak, aby vznikl vhodný profil umožňující provádět variabilní uspořádání konfigurace dna a jeho podélného sklonu.