Struktura projektu

Projekt se dělí na dvě základní části:

- studijní část

- realizační část